שיטהשיעורים

פ.מ. אלכסנדר

על סיגל

לינקים

צרו קשר


.........................................................................................................................

http://www.bodythought.com/heb/default.asp

גוף במחשבה, סטודיו המישם את עקרונות שיטת אלכסנדר בעבודה על מכשירי פילאטס. הסטדיו מקיים קורס תלת שנתי להכשרת מורים לשיטת אלכסנדר

http://www.alexander.org.il/

ארגון המורים הישראלי לטכניקת אלכסנדר

www.alexandertech.org: The official website of the American Society for the Alexander Technique, (AmSAT). AmSAT is the country's largest association of Alexander teachers and a source for teachers, classes and teacher training programs across the country.

www.acatnyc.org: The American Center for the Alexander Technique, located in downtown New York City, offers a Teacher Certification Program, free monthly demonstrations and information on group classes.

www.jessicawolf.org: Jessica Wolf and the Art of Breathing. Includes an animation of the diaphragm in movement, and a list of Alexander Technique teachers who graduated from the Art of Breathing training program.

www.breathingcoordination.com Carl Stough and Breathing Coordination official site.

www.alexandertechnique.com A complete guide to the Alexander Technique, including resources for locating books, articles and teachers across the country.

www.directionjournal.com A large collection of high quality articles on an vast array of topics related to AT. Also home to the largest online searchable database of Teachers, Societies, Training Schools and Publishers.

www.alexandertechniqueconsultants.com A Comprehensive Alexander Technique Resource featuring background material, references and links to teachers and AT resources around the world.